Category
Orthopedics

ETROZAC®

Etoricoxib

Pharmaceutical Forms/ Composition

60mg film-coated tablets (box of 20 F.C.Tablets)

Each film-coated tablets contain 60mg Etoricoxib

 

90mg film-coated tablets (box of 20 F.C.Tablets)

Each film-coated tablets contain 90mg Etoricoxib

 

90mg film-coated tablets (box of 14 F.C.Tablets)

Each film-coated tablets contain 90mg Etoricoxib

 

120mg film-coated tablets (box of 20 F.C.Tablets)

Each film-coated tablets contain 120mg Etoricoxib